• DirectionPrague, CZ
  • Phone+420 777 048 968
A A A

Current root zone WWTP was intensified by appending the powerful WWTP. Higher active area is secured by biocarriers.Stávající unikátní kořenová ČOV byla intenzifikována předřazením výkonné ČOV. Větší aktivní plochu zajišťují bionosiče.