Vytisknout

Recyklace vody - Čistírny vod jako vynucené investice

(rozhovor s jednatelem IPR Aqua, s.r.o. otištění v příloze Hospodářských novin Budoucnost vody dne 13.2.2020)

 

Osvícený management a tresty za nedodržení pravidel v krátkém čase. Jediný způsob, jak skutečně docílit toho, aby recyklace vody byla pro všechny její uživatele stejnou přirozeností, jako je ranní hygiena.

Jednatel společnosti IPR Aqua (Inženýring, projekce, realizace vody) Ing. Jan Ottis, Ph.D., po dvanáctiletých zkušenostech se zaváděním čistíren vod je skeptik.

Přestože v pořadí spotřeby vody je průmysl až na druhém místě za domácnostmi, přináší z hlediska vypouštěného znečištění největší zátěž. Produkty lidského metabolismu jsou totiž víceméně zcela biologicky rozložitelné, a to za přijatelnou cenu. Naproti tomu průmyslové odpadní vody obsahují mj. soli, jejichž čištění je obtížné, energeticky náročné a tudíž drahé. Pro podnikatele je investice do ČOV ale vynucenou investicí.

Proč?

Protože provoz ČOV nepřináší pro investora zisk. Jedná se spíš o investici do budoucnosti pro českou společnost jako takovou. Takže se zpravidla volí nejlevnější způsob řešení. Jaký? Jedna z možností je odkládání této investice. Víte, pokud prosperující společnost nedodržuje legislativně dané limity na ukazatele znečištění vypouštění, a např. tříletý proces s kontrolními orgány je završen řádově statisícovou pokutou, je to směšné. V důsledku je pokuta nižší než jsou roční náklady na provoz ČOV a to nemluvíme o vstupní investici. Co s tím? Myslím, že je to zřejmé. Jako stát jsme zavedli nějakou legislativu, musíme tedy vymáhat její plnění. Čísla na papíře ještě nic neřeší. To asi ale neplatí jen v našem oboru. Nicméně chtěla jste se zabývat tématem recyklace vody.

Jak to s tím souvisí?

V podstatě je to totéž. Musíme si uvědomit, že odpadní voda je v zásadě směs vody s dalšími látkami, jejichž přítomnost je právě „to znečištění“. Čištění vod znamená tyto látky oddělit či je převést na látky akceptovatelné. Recyklovat vodu znamená vyčistit ji na takovou úroveň, aby byla zpětně použitelná jako vstupní voda, např. do průmyslu. A tato úroveň je výrazně vyšší, než v případě, kdy se voda vypouští do kanalizace, i do vodoteče.

A to je obtížné?

Technicky nikoliv. Ovšem otázka je, za jakou cenu. Můžete uvést příklad? Většina průmyslových odpadních vod obsahuje rozpuštěné soli, můžeme si představit kuchyňskou sůl. Pro konečné odstranění solí z odpadních vod existuje jen málo technologií, jednou a relativně rozšířenou je vakuová odparka, která funguje tak, že z odpadní vody odpaří pouze čistou vodu. Je to však zařízení energeticky velmi náročné a provozní náklady začínají na hodnotě 150 Kč/m3. Sama víte, že si můžete koupit 1 m3 pitné vody za cca 40 Kč. Tak kdo by to dělal?

Co má za sebou IPR Aqua?

Několik projektů v ČR, na Slovensku, v Polsku, spolupracujeme s Holandskem a Francií. Jsme partnerem německých investorů, kteří budují ČOV v Česku. Ale hlavně, v 90% se nám daří přesvědčit investora, aby šel do toho nejlepšího. Naše ČOV nemají problém při kontrolách, jejich provozovatelé díky našim projektům pokuty neplatí.

Pokračování v článku Návrhy, které dostatek vody nezajistí