• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Čistírna odpadní vody z produkce teflonů a dalších uhlovodíků fluorové chemie. Odstranění fluoridů je realizováno pomocí srážení vápenatým iontem a pomocným koagulantem - polychloridem hlinitým. Technologie je umístěna ve dvou dvacetistopých kontejnerech se vstupní zásobní nádrže.

Místo realizace: Šangaj.