• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Instalace ´kontejnerového systému na odsolení koncentrátu z úpravny vody elektrárny. Vodivost vstupní vody dosahuje až 11 000 µS.cm-1, na výstupu z kontejnerové technologie se pohybuje na úrovni 20 až 50 µS.cm-1, pro srovnání pitná voda má běžně vodivost 400 µS.cm-1. Výtěžnost odsolené vody je 600 l/h, což je asi 45%.