• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Během léta 2017 byla vypracována dokumentace na úrovni DSP pro firmu Crystalex CZ, s.r.o.

Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci stávající čistírny odpadních vod společnosti Crystalex. Koncepcí je nepřetržitý provoz chemického srážení a kapacita zařízení je 20 m3/h. Základním vstupem do projektu byla experimentální příprava, která byla koncipována na navrhovanou novou technologii ČOV. Výstupem laboratorních zkoušel byla přečištěná odpadní voda splňující kanalizační limity. 
 Dokumentace obsahovala:

  • Stavební část
  • Technologickou část
  • Projekt elektro
  • Protokol o určení vnějších vlivů
  • Požárně bezpečnostní řešení 

 Součástí byla také výkresová část, viz níže v galerii.