• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

 

Společnost IPR Aqua, s.r.o. odevzdala projektovou dokumentaci technologické části průmyslové čistírny odpadních vod z průmyslové zóny Triangle na Žatecku. Čistírna je projektována na kapacitu 40 m3/h a respektuje limity státních institucí na vypouštění vyčištěné vody do řeky Ohře. 

Projektová dokumentace byla vytvořena od úplného počátku a zahrnovala 

  • Dokumentaci pro územní rozhodnutí
  • Podklady pro vypracování studie EIA
  • Dokumentaci pro stavební povolení
  • Dokumentaci pro provádění stavby
  • Inženýring

Výkresová část byla vytvořena v 3D.