• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

V červenci jsem začali stavět čistírnu obrusové emulze pro AGC Automotive Czech podle vlastního projektu. Čistírna má plánovanou kapacitu až 50 m3/h, je navržená jako pouze s občasným dohledem. Součástí čistírny je i kalové hospodářství, přičemž obsahu sušiny ve výstupním kalu bude až 75%, čímž dojde k úspoře jednak na emulzi, jednak na nákladech spojených s odvozem. Koncept čistírny je moderní, v maximální míře se využívá samospádu a rovněž je elegantně vyřešen odvoz vylisovaného kalu - bez nutnosti převážení či přesýpání.