• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Společnost IPR Aqua úspěšně zrealizovala modifikaci havarijního plavení v Elektrárně Mělník.

 

Ve dnech 28. až 30.3.2017 zrealizovala společnost dříve navržený projekt úpravy havarijního plavení v Elektrárně Mělník. V případě výpadku strojního odvodnění strusky je tato nouzově plavena do dosazovacích jímek (kazet). Naše společnost navrhla aplikaci úpravy této vody, čímž došlo k výraznému zlepšení kvality odpadní vody. Svoje teoretické návrhy jsme též dokázali zástupcům společnosti ČEZ v reálné praxi.