• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A

Surová voda je zpravidla před dalším použitím zpravidla upravována tak, aby bylo dosaženo požadovaných fyzikálních a chemických vlastností, které odpovídají požadavkům na její další použití. V praxi se například jedná o

 • Pitnou vodu
 • Napájecí vodu pro parní kotle
 • Technologickou vodu
 • Oplachovou vodu

Typickými technologickými operacemi je zde:

 • Filtrace
 • Čiření
 • Oxidace
 • Iontová výměna
 • Membránové procesy

Soubor těchto technologií nakonec tvoří úpravnu vody, tedy technologické zařízení sloužící ke zpracování surové vody.

Pro návrh takové technologie potřebujeme zpravidla znát následující informace

 • Požadované množství vody
 • Požadované jakostní parametry
 • Chemické a fyzikální složení. Rozbor vody zajistíme.
 • Prostory určené pro umístění úpravny
 • Možnost napojení na kanalizaci