• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A

Od 1.9.2020 vypsána výzva č. 3 na projektovou přípravu v oblasti VODA

Podporované oblasti jsou:

 • Kanalizace – projektová příprava projektů
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů
 • Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů

 

Žádat může:

 • Obec/město
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Míra dotace

 • 90 % z celkových nákladů zálohově
 • Uplatňovat lze vypracování odborného posudku, podkladových studií, analýzy, organizace výběrového řízení na zhotovitele
 • Maximální výše podpory je 5 mil. Kč

Termíny

 • Podávání žádostí od 1.9.2020
 • Ukončení příjmu žádostí 29.1.2021 nebo do vyčerpání celkových finančních zdrojů (250 000 000 Kč)
 • Projektová příprava musí být ukončena do 31.1.2022

Podání žádosti

 • Elektronicky po registraci v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS SFŽP)
 • Povinnou přílohou je rozpočet (předpokládaná cena realizace, cena za PD, odborný posudek), odborný posudek dle předepsané osnovy vypracovaný akreditovanou osobou

Základní ceník

Položka

Cena

Doba dodání

Vypracování odborného posudku

20 – 40 tis. Kč

2 týdny

PD DUR + DSP

150 – 300 tis. Kč

6-8 týdnů

PD DPS

150 – 200 tis. Kč

4-6 týdnů*

PD složitějších celků – přivaděče, kanalizace

Nad 500 tis. Kč

6-8 týdnů

Hodinová sazba

650 Kč/mh

 

Doprava OA

11 Kč/km

 

*za předpokladu vypracování DUS a DSP

Nabízíme vypracování odborného posudku a administraci žádosti s cílem vypracování projektové dokumentace celého záměru.

 

Disponujeme neinvazivním průtokoměrem

Měření spočívá v umístění vysílače a přijímače ultrazvukových vln na stěnu potrubí v definované vzdálenosti. Ze vzdálenosti čidel se získá rychlost proudění a z průřezu potrubí i průtok.

Pro přesné měření musí být povrch potrubí hladký a bez rzi; v některých případech musí být potrubí obroušeno a po měření znovu natřeno.

Přístroj umožňuje i záznam pro stanovení profilu průtoku během dne.

Rozsah měření: DN15 až DN700

Cena od 1000 Kč za měření + doprava

Systém chladících věží a úpravny vody umístěný ve dvacetistopém kontejneru. Součástí systému je i 9 m3 zásobník, který zároveň slouží jako oddělovač případné ropné fáze. 

 

 

Technická data 

Parametr

Jednotka

Hodnota

Průtok

m3/h

140

Chladící výkon

kW

1500

Teplota vstupní vody

°C

35

Teplota výstupní vody

°C

25

Odpar

%

1,5

Odpar

m3/h

2

Rozměry (š x d x v)

m

2500 x 6050 x 6100

Hmotnost

tuna

30

Příkon

kW

55

 

Cena: Od 2 600 000 Kč bez DPH

 

Vyvinuli jsme zařízení, které slouží k zakoncentrování odpadních vod z nanášení laků. Užití je zejména v

 • Automobilovém průmyslu
 • Průmyslu kovových obalů

Zařízení pracuje na základě ultrafiltrace a separuje rozpouštědlo z odpadních vod vzniklých při nanášení lakové vrstvy. Tím však současně dochází k zakoncentrování odpadního laku, který můž být znovu použit ve výrobě. Výkon níže uvedeného zařízení je asi 400 l/h, přičemž dochází ke zvýšení koncentrace pevných částic o asi 1%. Cyklováním lze však docílit navýšení koncentrace např. ze 3% na 8% i více.

Prakticky byl provoz odzkoušen ve společnosti Ardagh Metal Packaging

Cena základní verze s ručním ovládáním: od 250 000 CZK.

 

Mobilní úpravna vody je umístěna v desetistopém ISO kontejneru a je nezávislá na elektřině. Poradí si s typickým znečištěním vody jako je

 • železo
 • mangan
 • dusičnany
 • zákal

 

 

Technické parametry

 

 Výkon

 • Až 8 m3/den

Zdroj vody

 • Vrt
 • Povrchová voda

Hmotnost

 • Prázdná hmotnost: 2 t
 • Provozní hmotnost 3,5 t  

 Rozměry

 • Půdorysné rozměry: 3,05 x 2,44 m
 • Výška:
  • 2,59 m (kontejner),
  • 3,34 m včetně solárního panelu

 Solární napájení

 • Příkon 0,5 kW
 • Napětí 24 VDC
 • Záložní baterie: 3 hod

 

Leták ke stažení

 

Ceny

Od 900 000 Kč bez DPH ExW