• DirectionPraha, CZ
  • Phone+420 727 951 721
A A A

Stavíme úpravnu vody v Penamu

Od 9.4.2018 začíná výstavba Úpravny vody pro pekárny Penam podle našeho vlastního projektu, který byl odevzdán koncem roku 2017. Kapacita úpravny je až 8 m3/h a bude se upravovat voda z vrtů